Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

2014-08-24-0900-Interview-London-english

Ewald Frank


Loading the player ...