Bohoslužba bude prekladaná do slovenského, maďarského a rumunského a talianskeho jazyka.
Priamy prenos bude dostupný aj na stránke www.misia.sk.

Link na priamy prenos SLOVENČINA

LIVE DEUTSCH

LIVE - MAGYAR

LIVE - ROMANA

LIVE - ITALIANO