Zhromaždenie s misionárom Ewaldom Frankom.

Priamy prenos bude dostupný aj na stránke www.misia.sk.