duplicit entry from PDF import was deleted
1. Mojžišova 11:6 – A Pán riekol: Hľa, je to jeden národ...