duplicate entry from PDF import was deleted
2. Kráľov 2:1–6 – A stalo sa, keď už mal Pán vziať Eliáša vo víchrici hore do neba, že odišiel Eliáš s Elizeom z Gilgala. A Eliáš riekol Elizeovi: Zostaň tu, prosím, lebo Pán ma poslal až do Bét-ela. Ale Elizeus odpovedal: Ako že žije Pán, a jako žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak sišli dolu do Bét-ela. Vtedy vyšli synovia prorokov, ktorí boli v Bét-ele, k Elizeovi a povedali mu: Či vieš, že dnes vezme Pán tvojho pána zponad tvojej hlavy? A odpovedal: Viem i ja, mlčte! Potom mu riekol Eliáš: Elizee, zostaň tu, prosím, lebo Pán ma poslal do Jericha. Ale on povedal: Ako že žije Pán, a jako žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak prišli do Jericha. A pristúpili synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu, k Elizeovi a povedali mu: Či vieš, že dnes vezme Pán tvojho pána zponad tvojej hlavy? A odpovedal: Viem i ja, mlčte. Vtedy mu zase riekol Eliáš: Zostaň tu, prosím, lebo Pán ma poslal k Jordánu. Ale on povedal: Ako že žije Pán, a jako žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak išli obidvaja spolu.