duplicate entry from PDF import was deleted
Joel 1:1–4 – Slovo Pánovo, ktoré sa stalo k Joelovi, synovi Petuelovmu. Počujte to, starci, a pozorujte ušami, všetci obyvatelia zeme! Či sa to stalo za vašich dní a či za dní vašich otcov? Rozprávajte o tom svojim synom, a vaši synovia nech rozprávajú svojim synom a ich synovia pokoleniu, ktoré prijde potom. To, čo zostalo po húseniciach, požraly kobylky; to, čo zostalo po kobylkách, požrali pažraví chrobáci, a to, čo zostalo po chrobákoch, požrali chrústi.

Joel 2:25–27 – A nahradím vám roky, ktoré požrala kobylka, pažravá chrobač, chrúst a húsenica, moje veľké vojsko, ktoré som posielal na vás. A tak budete jesť a nasýtite sa a budete chváliť meno Pána, svojho Boha, ktorý učinil s vami predivné veci, a môj ľud sa nebude viacej hanbiť na veky. A poznáte, že ja som prostred Izraela a že ja Pán som váš Bôh, a že niet iného. A tak sa môj ľud nebude viacej hanbiť až na veky.

Rimanom 1:24–25 – Preto ich tiež aj Bôh ta vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje telá medzi sebou, jako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož

Rimanom 3:4 – Nech sa nestane! Ale Bôh nech je pravdivý, a každý človek lhár...