Mat. 11:6 – …a blahoslavený je ten, kto by sa nepohoršil na mne.