Lukáš 4:21 – Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach.