? ???????????????? ??????? ??????? ?35? ?? ????????? ?? ???
Najprv Pán učí nás a potom posiela nás učiť iných, tak aby mohol mať Svoju cestu so Svojim ľudom.

Mat. 28:19

Jn. 17

1. Kor. 12

Zj. 3:14

Jn. 12:24 – Ameň, ameň vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono samotné; ale ak zomrie, donesie mnoho užitku.

Rim. 9:8 – to jest, nie deti tela sú deťmi Božími, ale deti zasľúbenia počítajú sa za semä.

Rim. 4

Kým Slovo ostáva len v Bibli, nemôže nič v nás vykonať. Musí byť prijaté do srdca, my potom musíme zomrieť s Kristom a potom v nás vzíde život, ktorý bol v semene-Slove a potom je Kristus v nás-nádej slávy a staneme sa účastníkmi Božej prirodzenosti.

Gal.2:20 – S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. 21Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravedlivosť skrze zákon, tedy Kristus nadarmo zomrel.

Jak. 1:18 – A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli jakousi prvotinou jeho stvorení!

Mt. , Mk. 4,