Bohoslužba bude prekladaná do českého jazyka.
Priamy prenos bude dostupný aj na stránke www.misia.sk.

Link na priamy prenos