Žid. 1:1 - Kým za dávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Bôh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v Synovi

Bez posvätenia nikto Pána neuvidí

Jn 17:17

vkrstenie do tela JK skrze krst DS podľa 1. Kor. 12:12-,28…

Mt. 16 - ja budem budovať svoju Cirkev!

Jn. 1:21-

4.M. 18:15-18

Jn. 14: ak vidite mňa, vidíte Otca