Nová webstránka v prevádzke


Nová webstránka v prevádzke

Srdečne vás zdravíme v drahom mene Pána Ježiša Krista.

Postupne spúšťame nové stránky http://nova.misia.sk, ktoré postupne nahradia staré stránky www.misia.sk.