Program vysielaní

4. 2. 1984 / 19:30 aired on: 13. 7. 2024 / 19:30
Ewald Frank
Krefeld, Germany

Mt 5: Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj…
 
18. 5. 1983 / 19:30 aired on: 10. 7. 2024 / 19:30
Ewald Frank
Krefeld, Germany

1Jn 4:16: Boh je láska, a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu, a Boh v ňom.
 
18. 5. 1983 / 19:30 aired on: 10. 7. 2024 / 19:30
Ewald Frank
Krefeld, Germany

1Jn 4:16: Boh je láska, a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu, a Boh v ňom.
 
23. 9. 1984 / 10:00 aired on: 7. 7. 2024 / 10:00
Ewald Frank
Krefeld, Germany

Téma: Ten istý Boží Duch a tá istá Božia moc musia byť v nás, aby sme boli premenení.
 
7. 7. 2024 / 10:00 aired on: 7. 7. 2024 / 10:00
Ewald Frank
Krefeld, Germany

23. 9. 1984 - Ten istý Boží Duch a tá istá Božia moc musia byť v nás, aby sme boli premenení.
 
23. 9. 1984 / 10:00 aired on: 7. 7. 2024 / 10:00
Ewald Frank
Krefeld, Germany

Téma: Ten istý Boží Duch a tá istá Božia moc musia byť v nás, aby sme boli premenení.
 
7. 7. 2024 / 10:00 aired on: 7. 7. 2024 / 10:00
Ewald Frank
Krefeld, Germany

23. 9. 1984 - Ten istý Boží Duch a tá istá Božia moc musia byť v nás, aby sme boli premenení.
 
12. 2. 1984 / 10:00 aired on: 6. 7. 2024 / 19:30
Ewald Frank
Krefeld, Germany

Téma: Boh je milostivý a verný, ON pomáha v najväčšej skúške a núdzi!
 
12. 2. 1984 / 10:00 aired on: 6. 7. 2024 / 19:30
Ewald Frank
Krefeld, Germany

Téma: Boh je milostivý a verný, ON pomáha v najväčšej skúške a núdzi!
 
27. 7. 1983 / 19:30 aired on: 3. 7. 2024 / 19:30
Ewald Frank
Krefeld, Germany

Žalm 40: ON ma vytiahol z bahnitého močiara!
 
27. 7. 1983 / 19:30 aired on: 3. 7. 2024 / 19:30
Ewald Frank
Krefeld, Germany

Žalm 40: ON ma vytiahol z bahnitého močiara!
 
11. 2. 1984 / 19:30 aired on: 29. 6. 2024 / 19:30
Ewald Frank
Krefeld, Germany

Žalm 119:57: Mojou úlohou, Pane, to vyznávam, je poslúchať tvoje slová!
 
11. 2. 1984 / 19:30 aired on: 29. 6. 2024 / 19:30
Ewald Frank
Krefeld, Germany

Žalm 119:57: Mojou úlohou, Pane, to vyznávam, je poslúchať tvoje slová!
 
8. 2. 1984 / 19:30 aired on: 26. 6. 2024 / 19:30
Ewald Frank
Krefeld, Germany

Iz 1:18-20: Ak budeš ochotný a poslušný, budeš sa tešiť z darov zeme!
 
11. 3. 1984 / 10:00 aired on: 23. 6. 2024 / 10:00
Ewald Frank
Krefeld, Germany

2Kron 14:7b: Pustili do práce na budovách a šťastne ich dokončili!
 
10. 3. 1984 / 19:30 aired on: 22. 6. 2024 / 19:30
Ewald Frank
Krefeld, Germany

Téma: Jób 30:16-28: Jóbov výkrik núdze je aj naším výkrikom núdze!