Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Rendre un service à Dieu en dehors de Sa Volonté / William Branham

Jezik francuski

Drugi jezici