Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Kázania - Audio záznamy

Ewald Frank
William Branham