Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Kázání - Audio záznamy

Ewald Frank
William Branham