Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

25. Preuve et confirmation, June 21, 1962 10:00

William Branham


Loading the player ...


njemački Slušati Download MP3
francuski Slušati Download MP3