Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

02. L'écriteau sur le mur, January 08, 1958 10:00

William Branham


Loading the player ...


njemački Slušati Download MP3
francuski Slušati Download MP3
francuski Slušati Download MP3
češki SluÅ¡ati Download MP3