Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

08. Dieu ne change pas sa parole, April 18, 1965 19:00

William Branham


Loading the player ...


njemački Slušati Download MP3
francuski Slušati Download MP3
češki SluÅ¡ati Download MP3