Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

29. V Jeho přítomnosti, September 09, 1962 10:00

William Branham


Loading the player ...


nemecky Počúvať Stiahnuť MP3
francúzky Počúvať Stiahnuť MP3
česky Počúvať Stiahnuť MP3