Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

18. L'union invisible de l'Epouse de Christ, November 25, 1965 10:00

William Branham


Loading the player ...


nemecky Počúvať Stiahnuť MP3
francúzky Počúvať Stiahnuť MP3
česky Počúvať Stiahnuť MP3