Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări

2016-11 - Guadeloupe - TV Interview

Ewald Frank

Limba: franceză

Sermons support text