Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Cape Town, AFM Church Hall, January 24, 2006 10:00

Ewald Frank

Jezik engleski

Sermons support text
engleski Gledati
francuski Gledati
talijanski Gledati