Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Cape Town, AFM Church Hall, January 24, 2006 10:00

Ewald Frank

Język: angielski

Sermons support text
angielski Oglądaj
francuski Oglądaj
włoski Oglądaj