Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Cape Town, AFM Church Hall, November 16, 2008 18:00

Ewald Frank

Jezik talijanski

Sermons support text
engleski Slušati Download
talijanski Gledati