Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Cape Town, AFM Church Hall, November 16, 2013 16:00

Ewald Frank


Loading the player ...


anglicky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať