Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

London, London Pakistan assembly, November 19, 2017 16:30

Ewald Frank

Lugha: Kingereza

Maandiko ina saidia mahubiri
Kingereza Angalia