Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, January 28, 2018 14:00

Ewald Frank

Език: Английски

Sermons support text
Чешки Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Немски Слушайте Изтегли
Английски Гледайте
Италиански Гледайте