Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Lahore, Lahore, February 17, 2018 11:00

Ewald Frank

Език: Английски

Sermons support text
Английски Гледайте
Урду Гледайте