Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări

Obežník Marec 1972 / Ewald Frank

4. Správne stanovisko
Návrat Ježiša Krista patrí k základným učeniam Svätého Písma, preto v neho veríme. Sme Pánu veľmi vďační za zjavenie Jeho Slova a za naplnenie Jeho zasľúbení. Na základe znamení, ktoré dal sám Ježiš, poznávame podľa znamení doby, že stojíme bezprostredne pred opätovným príchodom Krista. V podobenstve o figovníku, ktorým je mienený izraelský národ, ktorý má byť znova zhromaždený a stať sa národom, čítame slová: „Amen, hovorím vám: toto pokolenie nepominie, dokiaľ sa toto všetko nestane.“ Je úplne jasné, že žijeme v generácii, o ktorej Ježiš vtedy hovoril. Figovník je v rozkvete a veriaci pozdvihujú svoje hlavy, pretože vedia, že sa ich vykúpenie priblížilo. Správny postoj detí Božích v tejto dobe môže byť len v tom, že budú denne pripravení, na stretnutie s Pánom. V ev. Matúša 25 dáva Pán Ježiš pokyn: „Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pannám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústrety Ženíchovi.“ Takže tí vpravde veriaci nebudú nečakane prekvapení. Oni počujú volanie, povstávajú, ozdobujú svoje lampy, naplňujú svoje nádoby olejom a idú v ústrety Ženíchovi. Znie to tak podivuhodne: „…ktoré boli hotové, vošli s Ním na svadbu (nem.preklad – „na svadobnú večeru”)…“ Aby bolo Písmo naplnené, musia byť medzi veriacimi aj takí, ktorí povedia: „Môj Pán ešte dlho nepríde.“ To sú ľudia, ktorí tiež hovoria o návrate Ježiša Krista, ale nepochopili, že stojí bezprostredne pred nami. Smieme na seba prevolávať Slovo, ktoré už vtedy na veriacich prevolával Pavol: „Maranatha!“, čo znamená: „Pán príde!“ Hľa Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety.

Amen, príď Pane Ježišu.

Z príkazu Božieho pôsobiaci

brat Frank

Conţinut 1 2 3 4