Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny
Návrat Židov do ich krajiny

Židovský národ má za sebou dejiny plné utrpenia. Potom, čo boli pred 2 000 rokmi rozptýlení zo zeme, ktorú im Boh dal, do celého sveta, existuje od roku 1948 opäť židovský štát. Židia boli mnoho storočí považovaní za cudziu menšinu a náboženské spoločenstvo. Museli žiť v plotom obohnaných osadách. Odopierali ich uznať za národ. Na prvom sionistickom kongrese v roku 1897 v Bazileji s Theodorom Herzlom sa opäť kvalifikovali ako národ a vyjadrili právo na svoj vlastný štát.

Dňa 2. 11. 1917 britský minister zahraničných vecí lord Arthur James Balfour informoval sionistické hnutie o rozhodnutí jeho vlády, že bude plne nápomocná pri vzniku „národnej domoviny pre židovský ľud v Palestíne”. Od roku 1922 mala Veľká Británia v správe celú Palestínu. 29. 11. 1947 nasledovalo rozhodnutie Valného zhromaždenia OSN: „Územie v správe Británie bude rozdelené na arabský a židovský štát.“ 14. 5. 1948 vyhlásil David Ben Gurion založenie štátu Izrael.

„Keď bol v roku 1948 založený štát Izrael, bol počet obyvateľov len okolo 806 000. O 68 rokov neskôr, v deň nezávislosti v roku 2016, má podľa oficiálnej štatistiky 8,5 milióna obyvateľov.“ (časopis Israel Heute, jún 2016)

Izraelskému národu dal Boh mnoho zasľúbení a to aj v súvislosti s ich zasľúbenou krajinou. Jeruzalem je v Biblii spomenutý 780-krát, hora Sion 157-krát – vždy v spojení s izraelským národom. Aj ich rozptýlenie a ich návrat boli taktiež predpovedané v biblickom proroctve. K tomu patria nasledujúce biblické miesta:

„…a budú padať ostrím meča a zajatí zavedení budú medzi všetky národy, a Jeruzalem bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.“ (Lk 21:24)

„Ako že žije Hospodin, ktorý vyviedol hore a ktorý doviedol semeno domu Izraelovho zo zeme na sever a zo všetkých zemí, kam som ich bol zahnal, a budú bývať na svojej pôde.“ (Jr 23:8)

„Nastavaj si znamení, vytýč si dráhu kolmi, uprav svoje srdce na hradskú, na cestu, ktorou si išla! Navráť sa, panno Izraelova, navráť sa do týchto svojich miest!“ (Jr 31:21)

„Preto povedz: Takto hovorí Pán Hospodin: A zhromaždím vás z národov a zoberiem vás zo zemí, do ktorých ste rozptýlení, a dám vám zem Izraelovu.“ (Ez 11:17)

„Lebo vás poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme.“ (Ez 36:24)

„A stane sa, keď dokoná Pán všetko Svoje dielo na vrchu Sione a v Jeruzaleme, tak hovorí: Navštívim aj ovocie vysokomyseľnosti srdca kráľa Assýrie a nádheru vysokosti jeho očí.“ (Iz 10:12)

„Mesiac sa bude stydieť, a slnce sa bude hanbiť, lebo Hospodin Zástupov bude kraľovať na vrchu Sione a v Jeruzaleme a pred jeho starcami v sláve.“ (Iz 24:23)

Na základe Hozeáša 9:10 je figovník symbolom pre Izrael: „Ako hrozná na púšti som našiel Izraela, ako prvé ovocie na fíku v jeho prvotine som videl vašich otcov…“

„A od fíka sa naučte podobenstvu: keď už zmäkne jeho letorast a vyženie lístie, viete, že je už blízko leto.“ (Mt 24:32, Mk 13:28)

Tento vývoj s Izraelom vidíme pred našimi očami naplnený.

Balfourov list sa zapísal do histórie ako „Balfourova deklarácia“ a je základom pre vznik štátu Izrael. Palestínske autonómne úrady v Ramalláhu teraz oznámili, že od 2. 11. 2016 až po sté výročie 2. 11. 2017 bude viesť boj proti Balfourovej deklarácii. Chcú postupovať proti tomuto vyhláseniu súdnou cestou a vyžadujú od Londýna odškodné so spätnou platnosťou.

Veríme, že Boh priviedol Svoj ľud späť do zasľúbenej zeme, aby vykonal Svoj plán pre posledný čas. Na tom vôbec nič nezmení ani žaloba národnostnej menšiny, ktorá bola založená až v roku 1968, teda 51 rokov po Balfourovej deklarácii.

Všetkým národom, ktoré sa pozdvihnú proti Izraelu, Boh ohlásil súd: „…zhromaždím aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jozafatovho a tam sa budem s nimi súdiť pre Svoj ľud a pre Svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanov a Moju zem si rozdelili.“ (Joel 3:2)

Najnovšia rezolúcia UNESCO, ktorá označuje Chrámovú horu ako „palestínske kultúrne dedičstvo“ a Izrael ako „okupačnú mocnosť“, ukazuje, koľkou slepotou môžu byť ľudia ranení. Chrámová hora bola v Starom zákone známa najprv ako hora Moria (1M 22:2), potom ako humno Ornána Jebuzejského. Dávid kúpil celý pozemok hory za 600 šekelov zlata (1Par 21:25) a v kapitole 22:1 povedal: „Toto je ten pravý dom Hospodina Boha a toto oltár na zápal pre Izraela.“ Až do jeho zničenia Rimanmi v roku 70 po Kristu sa na tomto mieste nachádzal druhý jeruzalemský chrám.

Zasľúbenie, že tretí chrám bude vybudovaný na rovnakom základe, na ktorom stál prvý a druhý chrám, sa naplní, pretože v Zjavení 11:1 bude novovybudovaný chrám meraný v súvislosti so službou dvoch prorokov.

Žijeme v časovom období, v ktorom sa pred našimi očami napĺňa biblické proroctvo, aj keď si toho svet nie je vedomý. Blahoslavení sú tí, ktorí poznávajú znamenia konečného času!

Obsah 1 2 3 4 5 6 7