Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Outros países
Ohliadnutie za rokom 2016

Aj počas tohto roka mohli byť vykonávané z Božej milosti misijné cesty. Cesty smerovali do všetkých pozemských smerov: na Azory, na Filipíny, do Etiópie, Mozambiku, Južnej Afriky, Zimbabwe, Burkina Faso a Nigérie, do Pakistanu a na Guadeloupe, ale aj do Rumunska, Francúzska, Belgicka, Anglicka a každú poslednú nedeľu v mesiaci do Zürichu.

Pozvanie na zhromaždenia v Pakistane zaznelo skrze národnú televíziu. Na štadióne v Lahore sa zhromaždilo 3 000 veriacich, aby počuli Božie Slovo z úst nemeckého kazateľa. Brat Kamran Michael, minister pre ľudské práva v pakistanskej vláde, pozdravil prítomných. Brat Irfan Michael prekladal.

Fotografia ukazuje druhé zhromaždenie v zbore v Lahore v Pakistane.

Oznamy o zhromaždeniach

Koncoročné zhromaždenie v Zürichu s Večerou Pánovou a následne hodom lásky sa bude konať 25. 12. 2016 o 14:00 v Bielej sále Ľudového domu na nám. Helvetia.

Zhromaždenia každú poslednú nedeľu v mesiaci v Zürichu sa budú konať aj naďalej.

Ak Boh daruje milosť, v Krefelde budeme mať mimoriadne zhromaždenia i naďalej počas prvého víkendu v mesiaci.

Nasledujúce zhromaždenia sa budú konať v sobotu 31. 12. 2016 o 19:30 a v nedeľu 1. 1. 2017 o 10:00.

Prosíme všetkých, ktorí potrebujú ubytovanie, o včasné prihlásenie.

Zhromaždenie 4. 12. 2016 v misijnom centre v Krefelde

Milovaný Pane Ježišu,

spomeň si na zmluvu, ktorú si s nami uzavrel,

na krv, ktorú si za nás prelial,

na zasľúbenia, ktoré si nám dal,

a daruj nám večný život.

Conteúdo 1 2 3 4 5 6 7