Misión Popular Libre Krefeld

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Heb.13.8

Idioma:

Otros países

Oběžný dopis 2001 / Ewald Frank

6. TV vysílání
Mám na srdci celý svět dosáhnout masovými médii. Bůh již mnohé dveře otevřel pro 30 minutová vysílání. Kde v celém světě mají bratři možnost ve svém městě nebo státě vysílat, dejte nám, prosím, vědět. Pro úsporu času se to může stát i prostřednictvím internetu. Prosím, vzpomínejte mne a našich milých bratrů Leonarda Russe a Paula Schmidta a všechny, kteří v církvi a v misii slouží, denně ve svých modlitbách.
Srdečně děkuji všem, kteří se podílejí svými desátky a příspěvky na výlohách tohoto světového misijního díla. Pro mne to není samozřejmost, ale důkaz respektu před Bohem a Jeho Slovem, v němž přikázal dát desátek nikoliv někam podle vlastního uvážení, ale do obilnice, aby pokrm mohl být rozdáván (Mal.3). Že Pán před námi ten stůl stále nově prostírá a zjevené Boží Slovo můžeme jako čerstvý pokrm rozdávat (Mat.24:45-47; Luk.12:41-46), jsme viděli v naplnění v celém širém světě a jsme za to vděčni. Ten věrný Bůh nechť odplatí všem stonásobně, je mojí modlitbou.
Ze sedmi euro bankovek přinášíme zobrazení dvou, s mosty z Evropy do celého světa.
Blahoslavené naše oči, protože vidí, a naše uši, protože slyší (Mat.13:16), jak se před námi naplňuje biblické proroctví. „…bezbožní zajisté páchati bezbožnost budou, aniž čemu porozumí kdokoliv z nich, ale moudří porozumějí.“ (Dan.12:10)
13. října 2001 připomněl největší místní deník svým čtenářům pod titulkem „Rezervovaná smrt“, co se přihodilo Ewaldu Frankovi 1976. Datum tehdejší plánované cesty mám ještě dnes ve svém kalendáři, a co jsem skutečně prožil, si dobře pamatuji. Odlet z Bombaje v 9.15 h, přistání v Madrasu v 11.25h. Letenku jsem si již z kanceláře vyzvedl. Po startu se stroj vzňal a 95 pasažérů zahynulo. V seznamu pasažérů bylo zaneseno i mé jméno. Kdo si dokáže představit, co pociťuji, když myslím na to, že Pán ve Své věrnosti mi v onu středu dopoledne kolem desáté hodiny a ještě jednou asi kolem 11.20 h přikázal: „Můj služebníku, odřekni cestu do Indie!“ Uposlechl jsem, telegraficky jsem odřekl a tak unikl jisté smrti.
Přesně na den po pětadvaceti letech jsem byl v Indii bratry přivítán tradičním způsobem girlandou na krku.

Contenido 1 2 3 4 5 6