Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Outros países
Kort daarna, keerde ik terug naar Duitsland. Hier nam ik deel aan de predikende dienst zoals ik deed voor ik naar Canada emigreerde in 1956. In oktober 1959, kwam de baas van de vrije pinksterbewegingskerken naar Krefeld en tijdens de vergadering waarschuwde hij ons over William Branham en zijn lering. Voor mij en enkele broeders en zusters, het waren er 14 in totaal, was het moment gekomen om de kerk te verlaten. We vergaderde in een klein huis, waar ik de eerste vergadering van Broeder Branham had vertaald in december 1959. De Heere was ons genadig en we moesten al snel een zaal huren waar 70 mensen in konden. Kort daarna huurde we een zaal met precies 120 zitplaatsen. Daarna huurde we er een die 240 zitplaatsen had want er kwamen steeds meer broeders en zusters uit andere steden om te aanbidden. In april 1974, kregen we de mogelijkheid om onze eigen kerk te in te wijden met 750 zitplaatsen. In al die jaren werden de vergaderingen van Broeder Branham, die regelmatig naar mij werden verzonden, tegelijkertijd vertaald in onze vergaderingen door een bandrecorder. Zo ervaarde wij als een kerk dus een harmonieuze geestelijke groei.

Mijn ervaringen in de vergaderingen van Broeder Branham en mijn persoonlijke ervaringen met hem zijn al bekend voor jullie, al was het in 1955,1958 of 1962. De 21 brieven van Broeder Branham verstuurd tussen 11 november 1958 en 30 september 1965 getuigen van mijn persoonlijk contact met de man van God.

Conteúdo 1 2 3 4 5 6