Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни
Geliefde broeders en zusters in de Heere,

Met een diepe dankbaarheid in mijn hart kijk ik terug naar de laatste 47 jaar sinds ik Broeder Frank voor het eerst ontmoette. Ik kan waarlijk zeggen: “Thans weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des Heere in uw mond waarheid is.’’ (1 Kon. 17:24).

Vanaf begin heb ik de gelegenheid gehad om de vertaalde vergaderingen van Broeder Branham in de Duitse taal te horen door de lippen van Broeder Frank en de omzendbrieven en brochures te lezen die hij heeft geschreven over alle belangrijke bijbelonderwerpen.

Het profetische Woord van onze tijd was schriftelijk geplaatst en dat geldt ook voor alle gebeurtenissen die gebonden zijn aan de eindtijd. Dat heeft aanzienlijk veel bijgedragen aan onze geestelijke groei.

Ik kan zelf betuigen hoe de Geest Gods werkte in de vergaderingen. Iedere keer werd het Woord van God met frisheid aan ons geopenbaard vanuit Gods troon.

Door Gods genade, ben ik vereerd dat ik Broeder Frank bij enkele missionarisreizen heb mogen vergezellen, in het bijzonder naar de Portugeessprekende landen.

De oorspronkelijke zaad, het Woord Gods was gezaaid. De zelfde leer die de apostelen van de Heere hadden ontvangen werd verkondigd. We waren teruggevoerd naar het geloof van onze vaderen volgens de belofte van Maleachi 4:5-6. Het opgeslagen voedsel werd uitgedeeld volgens Matthéüs 24:45-47.

Heb nooit iets anders dan alleen het reine Woord van God gehoord door de lippen van Broeder Frank. Er zijn sommigen die stil zijn blijven staan bij de machtige dienst van Broeder Branham en zijn standpunten, die moeilijke te begrijpen zijn, verdraaien in hun zelfverwoesting (2 Pet. 3:16) en er zijn zij die doorgaan met wat God hedendaags doet en plaatsen alles in de Schriften.

We bevinden ons nu voor de imminente wederkomst van de Heere. Laten we dan ijverig zijn en in onze gebeden denken aan het werk Gods en vooral aan de drager van Zijn Woord. Denk eraan: het beste moet nog komen!

Verenigt in de liefde van Christus,

Uw Broeder Helmut Miskys.

Съдържание 1 2 3 4 5 6