Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje
Zjednocovanie všetkých protestantských cirkví a denominácií vo Svetovej rade cirkví, ako aj zjednocovanie luteránskej a katolíckej cirkvi, sú najvyššou prioritou ich predstaviteľov. S blížiacim sa výročím reformácie v roku 2017 Vatikán vyzýva luteránsku cirkev, aby sa verejne dištancovala od výrokov Martina Luthera, že pápež je antikrist. Luther najmä v úvode ku knihe Daniela v Biblii z roku 1543 striedavo nazýval pápeža „kristus konca“ a „antikrist“. Hovoria, že v krajine reformácie musí byť znovu nastolená jednota jednej cirkvi. Cirkev Ježiša Krista však týmto nie je nijak ovplyvnená – ona je už zjednotená s Kristom, hlavou. „Otče, Ja v nich a Ty vo Mne, aby boli dokonalí v jedno…“ Deti Božie poznajú len jedného Svätého Otca a Ten je v nebesiach. Modlia sa: „Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí Tvoje meno!“ Poslúchajú príkaz Vykupiteľa: „…svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach.“ (ev. Matúša 23:9)

Je čas celosvetového zjednocovania – v ekonomike, politike a náboženstve. Štvrtá, posledná svetová moc – rímske kráľovstvo – vzniká pred našimi očami, a ako je napísané, zničí celý svet (Daniel 7:23).

Sadržaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9