Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries
Roky prichádzajú a odchádzajú, hodiny sa môžu zastaviť, ale čas pokračuje. Rok 2012, ktorý je teraz takmer za nami, bol ďalším výnimočne požehnaným rokom. Je isté, že vďaka misijným cestám boli do kráľovstva Božieho pridané mnohé vzácne duše. Obzvlášť vďační sme za možnosť dosiahnuť nespočetné množstvo ľudí na celom svete prostredníctvom internetu. Priame prenosy z našich bohoslužieb prekročili hranicu tisícky pripojení. Najväčší lokálny zbor, ktorý sa k nám spoločne pripája cez internet, je v Kolwezi v Demokratickej republike Kongo. Ich pastor, brat Mwamba, o tom podal správu počas prvého víkendu v októbri – viac ako 3 000 bratov a sestier sa zišlo, aby sledovali priamy prenos. Počas prvého víkendu v novembri bol po prvýkrát pripojený cez internet aj zbor v Ulanbátare v Mongolsku.

Je jednoducho nádherné, ako sa Boh o všetko postaral – o bratov, ktorí sa vyznajú v technike, ako aj o bratov a sestry, ktorí dokážu plynulo prekladať z rôznych jazykov, takže sme schopní slúžiť celému svetu zvukovými nahrávkami a brožúrami v 13 rôznych jazykoch.

Počet diskov DVD, ktoré posielame každý mesiac, prekročil hranicu 9 000. Je nádherné, že všetci ľudia na celom svete môžu počuť to isté zvestovanie a mať priame spojenie s tým, čo Boh zasľúbil, a s tým, čo práve teraz koná. Posledná zvesť plného evanjelia môže takto zasiahnuť končiny zeme a podľa ev. Matúša 24:14 potom príde koniec. Som vďačný za všetkých tých, ktorí sa aktívne podieľajú na Božom diele, či už na plný alebo čiastočný úväzok.

Som môjmu Pánovi vďačný aj za náš jednoduchý dom modlitby. Hlavná sála ponúka miesto pre 570 ľudí, ak k tomu pridáme jedáleň, tak máme k dispozícii viac ako 1 000 miest na sedenie. Ubytovne môžu prichýliť 400 bratov a sestier, ktorí prídu zďaleka na zhromaždenia každý prvý víkend v mesiaci.

Vám, moji milovaní bratia a sestry v Kristu, ktorí ste svojou vernou podporou a modlitbami vykonali svoju časť Jeho diela, vyslovujem vďaku z hĺbky srdca.

Nech Boh naďalej žehná všetkým slúžiacim bratom po celom svete, ktorí majú účasť na zvestovaní a ktorí rozdávajú vzácny duchovný pokrm zo stola Pánovho. Múdre panny taktiež veria tomu, čo Pán sám povedal v ev. Matúša 24:45–47, a budú mať účasť na tom, čo Boh práve teraz koná, až nakoniec vojdú na svadobnú hostinu (ev. Matúša 25:10).

To, čo náš Pán povedal v poslednej kapitole evanjelia Matúša, platí až do konca: „A hľa, Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.“

Áno, stále, s každým jedným z vás. Prijmite to vo viere aj v najťažších skúškach. On zasľúbil, že uskutoční všetky veci. On započal a On aj dokoná. Jemu buď sláva teraz aj naveky. Amen.

Do roku 2013 vám všetkým želám bohaté požehnanie v Ježišovom svätom mene.

V Jeho poverení

brat Frank

Content 1 2 3 4 5 6 7 8 9