Szabad Népmisszió

Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz (Zsid.13:8)

nyelv :

Más országok
Sväté Písmo nám udalosti konečného času objasňuje na mnohých miestach Starého a Nového zákona. Súčasné celosvetové udalosti jasne ukazujú, že zasľúbený návrat Krista musí byť na dosah. Všetky oči sú práve teraz zamerané obzvlášť na to, čo sa deje na Blízkom východe – v Izraeli, Iráne a Sýrii. Neustále nové udalosti a správy v médiách nás každý deň nanovo šokujú. Mierové vyjednávania sú stále potrebnejšie a potrebnejšie – a vstupuje do nich aj Vatikán ako jediná všeobecne uznávaná svetová autorita.

Chvíľa, keď budú hovoriť „teraz vládne pokoj a bezpečnosť“, je na dosah. Ale bude to len zdanlivý mier, pretože „…príde na nich náhle zničenie…“  (1. Tesalonickým 5:3)

„Beda! Počuť hukot mnohých národov, ktoré hučia ako hukot morí, a dunenie ľudstiev, ktoré dunia ako dunenie mohutných vôd. Ľudstvá dunia ako dunenie mnohých vôd. Ale Pán to okríkne, a každý bude utekať ešte zďaleka a bude honený ako plevy na vrchoch pred vetrom a ako krútňava prachu pred víchrom…“ (Izaiáš 17:12–13), keď sa obrátia proti Izraelu a Jeruzalemu: „Hľa, Ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom na okolo, a bude aj na Júdu v obležaní, na Jeruzalem. A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom; všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi, a zhromaždia sa proti nemu všetky národy zeme.“ (Zachariáš 12:2–3)

O udalostiach konečného času viac nie je potrebné písať. Vo všetkých oblastiach všetko naberá svoj smer, dokonca aj prírodné katastrofy. Znovu a znovu môžeme jeden druhého povzbudiť: „Keď vidíte, že sa tieto veci dejú, pozdvihnite svoje hlavy, pretože čas vášho vykúpenia sa priblížil.“

Nech sa to, čo je napísané v 1. Tesalonickým 5, naplní pri nás všetkých: „Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej… “ (4–11) 

Ľud Boží, Nevesta Baránka: Hľa, Ženích prichádza – vyjdite mu v ústrety. Maranatha!

„Lebo ešte málo, máličko, a Ten, ktorý má prísť, príde a nebude meškať.“  (Židom 10:37)

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9