Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Viziunea 7000 - informatii globale / Ewald Frank

1. Viziunea 7000
Stimate doamne,
stimaţi domni,
dragi cititori,

Vă sunt necesare numai câteva minute din timpul dumneavoastră preţios pentru a citi această scurtă expunere. Noi trăim într-adevăr într-o epocă foarte agitată. Zilnic auzim ştiri despre evenimente deosebite. Ceea ce s-a relatat mai demult într-un secol, astăzi face parte din ştirile aproape zilnice. Catastrofe naturale, foamete, războaie, lupte între triburi, „purificări“ etnice, terorism motivat religios, infracţiuni de neconceput, criminalităţi de orice fel sunt relatate în toată lumea. În aceeaşi ţară pe coasta de vest ard pădurile pe o suprafaţă de sute de km pătraţi, în timp ce pe coasta de est este o furtună cu urmări distrugătoare. Nimic nu mai este cum a fost odată. Pentru problemele politice, economice şi sociale nu sunt în perspectivă soluţii eficace nici naţionale şi nici internaţionale.

În acest tractat vrem să prezentăm pe scurt evenimentele actuale în lumina profeţiei biblice. Sunt aproximativ 6000 de ani de când primii oameni au văzut pentru prima dată lumina acestei lumi. Socotit în mare, au trecut de la Adam până la Avraam 2000, de la Avraam până la Hristos la fel 2000 de ani şi de la naşterea lui Hristos, începutul socotirii timpului nostru, din nou 2000 de ani.

Experţii prevăd un tablou obscur pentru viitorul apropiat. Da, există chiar unii, ca acel deputat al congresului din S.U.A., care îşi exprimă gândul, dacă noi suntem poate prima generaţie care trebuie să se teamă că va fi ultima în civilizaţia prezentă. Se vorbeşte deschis despre «escatologie» şi despre «infernul apocaliptic», care ar putea să izbucnească în scurt timp peste pământ. Evident este îngrijorată şi opinia publică de ceea ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Depindem noi la aceste teme aşa de importante de văzători? Trebuie să-i consultăm pe filozofi şi să-i interpretăm? Sau poate să-i vizităm pe ghicitori şi astrologi? Sau poate găsim chiar răspunsuri obligatorii la aceste întrebări? Da, căci „… avem Cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.“ (2 Pet. 1, 19).

O informare actuală din Sfânta Scriptură este necesară şi ar trebui să fie bine venită pentru fiecare om care vrea să afle sincer şi deschis despre aceasta. Dumnezeul Atotştiutor a putut să lase scris deja la începutul timpului, ce se va întâmpla până la sfârşit. Oamenii scriu istoria pe baza evenimentelor deja împlinite. Dumnezeu a scris dinainte întreaga istorie şi «istoria mântuirii» care se desfăşoară până la formarea noului cer şi a noului pământ, până când timpul se revarsă din nou în veşnicie. Desfăşurarea temporală este stabilă şi ireversibilă.

În «Viziunea 7000» vrem să atragem atenţia mai întâi asupra lucru­rilor care vor veni negreşit asupra noastră şi care se vor întâmpla în viitorul apropiat, şi apoi pentru a arăta singura cale de scăpare de distrugerea neaşteptată. În ceea ce priveşte desfăşurarea actuală, există într-adevăr o orientare clară din Sfânta Scriptură pe baza «semnelor timpului». Şi chiar dacă se pare că de 2000 de ani nu a mai intervenit nimic deosebit direct din cer şi oamenii nu cred că Dumnezeu intervine în istorie, totuşi se va întâmpla pentru că este prezis în Cuvântul lui Dumnezeu.

Dumnezeu a creat pământul în şase zile şi s-a odihnit în a şaptea zi. Când este vorba despre o «epocă profetică», atunci o zi la Dumnezeu este ca o mie de ani la noi. Aşa este scris: „Dar, prea iubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.“ (2 Pet. 3, 8; Ps. 90, 4). În Fap. 2, 17 apostolul Petru vorbeşte despre proorocia proorocului Ioel, despre «zilele de pe urmă» în care este turnat Duhul Sfânt, aceste zile reprezentând perioada de două mii de ani de har.

Sigur este aproape «ziua Domnului», a şaptea zi a lui Dumnezeu, al şaptelea mileniu. Conform Apoc. 20, în împărăţia de o mie de ani a lui Hristos, El va fi cu ai Săi pe pământ: „Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.“ (vers. 6). După procesul de curăţire urmează înnoirea, şi pământul va fi transformat într-o stare paradisiacă, unde domneşte o «pace adevărată» şi unde lupul şi mielul pasc împreună (Isa. 11, 6-9). Cu privire la biblica «Viziune a mileniului al şaptelea», găsim în Cuvântul lui Dumnezeu descrieri lămuritoare.

Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11