Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Viziunea 7000 - informatii globale / Ewald Frank

4. REVENIREA LUI HRISTOS
Dumnezeu, Creatorul, are un plan cu creaţiunea şi tot aşa ca Răscumpărător are un plan cu cei răscumpăraţi. Cine crede în existenţa unui Dumnezeu personal, este convins că El nu lasă nimic la voia întâmplării. Aşa vorbeşte Domnul: „EU am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărârile Mele vor rămânea în picioare, şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.‘“ (Isa. 46, 10). „Căci Domnul va împlini pe deplin şi repede pe pământ cuvântul Lui.“ (Rom. 9, 28).

Cine cunoaşte Sfânta Scriptură, ştie că anunţarea venirii Răs­cumpărătorului în tot Vechiul Testament, începând din grădina Eden (Gen. 3), a fost nădejdea poporului lui Dumnezeu. Tot aşa revenirea lui Hristos, a Răscumpărătorului, este nădejdea poporului lui Dumnezeu de la începutul Noului Testament — de la înălţarea Lui. EL a zis: „… Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.“ ( Ioan 14, 3). Acest eveniment, cel mai mare din istoria mântuirii, este într-adevăr foarte aproape. Conform ştirilor internaţionale de presă de la sfârşitul anului 1995/96, milioane de oameni aşteaptă acest eveniment. Dar există fără îndoială şi fanatici religioşi, ca în ultimele cazuri tragice ale «Ordinului templului soarelui» din care în octombrie 1994 s-au sinucis cincizeci şi trei şi în decembrie 1995 şaisprezece oameni. După cum a relatat presa, ei s-au adunat zilnic de cinci ori în îmbrăcămintea ordinului şi au sărbătorit liturghia. Aceştia sunt şarlatani care se ridică mereu ca să discrediteze credinţa adevărată. Dar există şi oameni credincioşi biblic, care aşteaptă bucuroşi revenirea lui Isus Hristos şi au o viaţă normală. Ei sunt lucizi, clari şi adevăraţi în lucrarea şi umblarea lor.

Dacă revenirea făgăduită a lui Isus Hristos şi evenimentele anunţate care urmează au loc înainte sau după sfârşitul mileniului, rămâne în voia lui Dumnezeu. Semnele timpului, cărora trebuie să le dăm atenţie, ne lasă să recunoaştem că timpul s-a apropiat. O precizare a timpului, aşa cum s-a încercat de repetate ori în vechime, nu este posibilă şi nici necesară, slavă lui Dumnezeu. Astfel în profeţia biblică, anul este socotit cu 360 de zile, şi nu cum suntem noi obişnuiţi, cu 365 de zile. Deja din aceasta rezultă în decursul timpului o diferenţă considerabilă. Rămâne aceasta, că timpul şi ceasul nu-l ştie nimeni în afară de Dumnezeu. Totuşi în Sfânta Scriptură sunt date pentru orientarea noastră proorocii clare ca semne de recunoaştere.

La prima venire a lui Hristos s-au împlinit peste 100 de proorocii din Vechiul Testament. Toate detaliile importante despre El, începând cu zămislirea Lui supranaturală, cu naşterea în Betleem, slujba Lui, suferinţa şi moartea Lui, până la înviere şi înălţare, au fost proorocite în profeţia vechitestamentară. Acelaşi lucru este valabil pentru timpul dinaintea celei de a doua veniri a lui Hristos. Este covârşitor să citim textele biblice corespunzătoare, care sunt foarte actuale acum.

Apostolul Petru a văzut în Duhul deja acum 2000 de ani, că se va batjocori asupra revenirii lui Hristos, cum vedem că se întâmplă acum. Criticii principali sunt teologi necredincioşi, care nu înţeleg planul în timp al lui Dumnezeu şi felul în care este scris. Ei susţin, de exemplu, că apostolii şi însuşi Isus au greşit până la ultimul capitol din Noul Testament, când El a spus: „Iată, Eu vin curând.“ Biblia este în aşa fel scrisă, încât se potriveşte pentru întreaga perioadă de timp. Fiecare cuvânt scris poate fi predicat şi crezut în tot timpul harului până în momentul când evenimentul prevestit se împlineşte într-adevăr.

Petru aduce tema la acest punct şi scrie: „Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, şi vor zice: ,Unde este făgăduinţa venirii Lui?‘“ La aceasta el a răspuns: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.“ (2. Pet. 3, 3-9). Batjocoritorilor nu le mai rămâne mult timp; râsul şi batjocura lor se va transforma în plâns şi scrâşnit de dinţi. „Nu vă înşelaţi: ,Dumnezeu nu Se lasă batjocorit.‘ Ce seamănă omul, aceea va şi secera.“ (Gal. 6, 7). După mărturia Scripturii, Hristos va veni curând din nou, aşa cum a făgăduit El, şi îi va lua pe ai Lui la Sine în slavă (1. Tes. 4), înainte de a veni necazul cel mare (1. Tes. 1, 10).

Înainte de a merge Domnul Isus în slavă, El le-a făgăduit copiilor Săi că se va întoarce şi îi va lua la El (Ioan 14). La întoarcerea Lui, toţi copiii lui Dumnezeu adormiţi în Hristos care vor avea parte de prima înviere, vor învia, iar cei vii care trăiesc cu El vor fi transformaţi şi-L vor întâmpina pe El în văzduh, pentru a fi totdeauna cu El (1. Tes. 4). Ei Îl vor vedea şi vor fi ca El (1. Ioan 3). Aceasta se va întâmpla aşa cum s-a spus dinainte în Cuvânt.

Content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11