Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Viziunea 7000 - informatii globale / Ewald Frank

11. Dragă cititorule
Dragă cititorule,

sper că nu te vei supăra de aceste cuvinte desluşite, ci vei vedea în aceste prezentări un îndrumător spre cer. Credinţa aducătoare de mântuire nu este într-un Răscumpărător mort, ci în Domnul viu care a înviat, s-a înălţat spre cer şi va reveni. EL nu numai că a spus: „EU sunt învierea şi viaţa“, ci a adus dovada incontestabilă şi a luat asupra Lui răspunderea pentru învierea noastră.

„Isus i-a zis: ,EU sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?‘“ (Ioan 11, 25-26). Într-adevăr există numai calea aceasta pe care trebuie să calce toţi acei care vor să fie mântuiţi. Cine vrea să ajungă la ţinta veşnică, trebuie să se elibereze mai întâi de toate lucrurile care nu au o origine divină, de doctrinele religioase şi să se întoarcă la Domnul.

Apartenenţa la o religie nu are nimic de-a face cu salvarea sufletului şi cu mântuirea, care vine numai de la Dumnezeu. Nu există nici un sacrament dătător de mântuire şi nici o procedură religioasă care ar putea să mântuiască. Numai în Răscumpărător găsim răscumpărarea, numai în Salvator avem salvarea. Este vorba despre credinţa fiecărui individ în singurul Dumnezeu adevărat, care ni s-a descoperit în Isus Hristos.

Chiar şi cele mai bune hotărâri pe care le concep mereu oamenii, conduc pe lângă Dumnezeu şi sunt sortite eşecului. Omul este ne­pri­hănit înaintea lui Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos. Este un dar gratuit al harului, care îi este oferit omenirii. Acum puteţi să luaţi o decizie care va fi valabilă pentru veşnicie. Evanghelia despre Isus Hristos, Domnul şi Răscumpărătorul nostru, să vă devină dumnea­voastră personal un mesaj de bucurie şi de eliberare, prin care să trăiţi efectul şi puterea lui Dumnezeu.

Credeţi acum că Domnul Isus a purtat şi vina voastră şi v-a dat har. Şi dumneavoastră sunteţi chemat să vă întoarceţi la credinţa veche, pe care au avut-o proorocii şi apostolii şi toţi copiii adevăraţi ai lui Dumnezeu din toate timpurile. Nimeni nu mai are nevoie să fie dus în rătăcire, să fie mângâiat şi să fie pentru veşnicie dus de nas. Fiecare poate trăi mântuirea lui Dumnezeu şi să primească siguranţa că este iertat şi acceptat de Domnul.

Încercaţi chiar acum, după ce aţi citit până la sfârşit, să intraţi în legătură cu Dumnezeu, şi anume în rugăciune. Vorbiţi cu El şi credeţi pur şi simplu că şi pentru dumneavoastră este valabil ce este scris: „… EL îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare“ (Ps. 103). Fiţi siguri că strigarea Mântuitorului: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă“, este şi astăzi valabilă, tot aşa ca şi exprimarea: „Cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.“ Ziua de astăzi poate să devină cea mai importantă zi din viaţa dumneavoastră!

În acest tractat am putut atinge numai pe scurt câteva puncte. Pentru toţi acei care s-au simţit atinşi lăuntric şi vor să afle mai mult, le stă la dispoziţie literatură bazată numai pe Sfânta Scriptură. Sigur nu a fost o întâmplare, ci o rânduială a lui Dumnezeu că această broşură simplă a ajuns în mâinile dumneavoastră.

Vă urez tuturor din toată inima binecuvântarea bogată a lui Dumnezeu.

Misiunea evanghelică liberă interconfesională s-a construit în anul 1960 şi poartă denumirea «Freie Volksmission». Aceasta şi-a făcut o datorie din propovăduirea liberă şi independentă a Evangheliei după modelul creştinilor de la început.

Întemeietorul, misionarul Ewald Frank, a călătorit deja în peste 110 ţări şi a predicat ca învăţător biblic. Prin predicile duminicale transmise de radio Luxemburg din 1968 până în 1978, el a devenit cunoscut în ţară şi în străinătate.

În aprilie 1964 misiunea a fost recunoscută ca folos obştesc şi folosită numai pentru scopuri misionare. Între timp ea sprijină o editură proprie cu tipografie şi expediţie. Sub răspunderea misiunii sunt sprijiniţi oameni din 130 de ţări şi purtăm de grijă în multe limbi, ca: germana, engleza, franceza, dar şi rusa, româna, poloneza, ceha, etc. cu tractate, broşuri, cărţi şi casete despre teme biblice impor­tante.

Misiunea se finanţează numai pe baza donaţiilor benevole şi sprijină misionari, precum şi azile de bătrâni şi case de copii din Asia şi Africa. Ecoul în toată lumea este deosebit de mare. Dumnezeu vorbeşte şi lucrează într-adevăr global.

Ne-am bucura dacă am auzi de d-voastră. Pentru toţi care doresc să se informeze despre teme spirituale biblice, le stă la dispoziţie literatură. Pentru că nu aparţinem de nici o confesiune, nu suntem subordonaţi şi de aceea putem să-L lăsăm pe Dumnezeu să vorbească prin Cuvântul Său.

Literatura noastră este trimisă gratis şi fără notă de plată în toată lumea. Este într-adevăr o «lucrare de credinţă» pentru care Dumnezeu s-a îngrijit de la început.

Vă rugăm să ne scrieţi dacă doriţi alte tractate şi literatură.

Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11