Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Oběžný dopis 12/2003 / Ewald Frank

12. Cesta do Izraele.
Znovu byla vznesena prosba o cestu do Izraele, tentokrát by šlo o krátkou okružní cestu. Bude to pravděpodobně od pondělka 3. května do neděle 9. května 2004. Tato okružní cesta by zahrnovala jen střední část Izraele bez Rudého moře. Vrcholným bodem by byl jako vždycky Jeruzalém se všemi biblickými místy, která tam lze shlédnout. Prosíme o to, aby všichni, kdo by měli zájem, se pokud možno co nejdříve přihlásili. Jim budou zaslány informace, jakmile je budeme mít k dispozici.

Content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14