Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries
Pravá viera

Kto neverí Bohu, ten ho urobil luhárom…“ (1J 5:10)

Nech sa nestane! Ale Boh nech je pravdivý, a každý človek luhár, ako je napísané: Aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil.“ (Rm 3:4)

O Abrahámovi je napísané: „A Abrahám uveril Bohu, a bolo mu to počítané za spravodlivosť.“ (Rm 4:3, Gal 3:6) Abrahám je najlepším príkladom pravej viery: Pravá viera je možná len vtedy, ak Boh môže ku každému osobne hovoriť skrze Svoje Slovo. Nevera povstáva tam, kde človek dopustí, aby nepriateľ spochybnil to, čo Boh povedal vo Svojom Slove. Viera aj neviera začali už v raji. Potom, čo Boh Pán hovoril k Adamovi, zaplietol satan Evu do diskusie o tom, čo Boh povedal. Satan vždy berie to, čo Boh povedal, zaseje pochybnosť, pridáva k tomu, uberá z toho, prekrúca to a vykladá. Výsledkom bola neviera, ktorá viedla k neposlušnosti a následne k zvedeniu a pádu do hriechu. Satan prišiel aj k nášmu Pánovi s tým: „Je napísané…“ To je vlastne pokúšanie. Bez spochybňovania Božieho Slova by nebolo vôbec žiadne pokúšanie, žiadne zvedenie a žiadne prestúpenie možné. Pán mu však odpovedal: „Zase je napísané…“ (Mt 4:1-11, Mk 4:1-13) Aj s teológmi môžu byť témy biblické, ale to, čo je o nich hovorené, môže byť úplne nebiblické. Ak niekto berie biblické miesto a predkladá pochybnosti, tak je to nepriateľ, ktorý z nich chce vytvoriť pokušenie, ktoré vedie k pádu. Pravé Božie deti k tomu priberajú ďalšie biblické miesta, ktoré tému jasne osvecujú.

Content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18