Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder
V říjnu 2004 jsem přijal pozvání do Jižní Ameriky a letěl nejprve do Buenos Aires v Argentině, kde Bůh otevřel nové dveře. I tam našla zvěst konečného času přístup a víru.

Pokračovalo to do Chile, kde jsme prožili dny jako za dnů apoštolů. Po shromáždění mezi německými emigranty jsem mohl po pouhých dvou kázáních v sobotu 9. října 2004 pokřtít v řece 125 bratří a sester na jméno Pána Ježíše Krista. Byl to vskutku den, který učinil Pán, a který bude pro všechny přítomné nezapomenutelným. Ti sourozenci tam jsou Bohu ze srdce vděční za zjevené Slovo a stále znovu na to v dopisech, e-mailem a telefonicky vzpomínají.

V Limě, v Peru, jsem měl tentokrát možnost oslovit lidi v rozhlase a v televizi, i několik tisíc lidí ve velkém slavnostním sále v hotelu Sheraton a dobré dva tisíce v obrovském stanu. Přesto očekávám, že všichni, kteří to Slovo opravdu přijali, se také nechají biblicky pokřtít, jak o tom máme zprávu ve Sk.2:41. Ještě stojí v misijním příkazu: „Kdo uvěří a nechá se pokřtít, bude spasen.“ biblický křest patří k víře a těm, kteří uvěří, stále ještě platí zaslíbení, že obdrží dar Ducha svatého (Sk.2:38-39). To je biblický vzor – Boží spásný pořádek pro církev od počátku až do konce.

Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14