Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje
Dá-li Pán a čas to ještě dovolí, je naplánována cesta do Izraele od 2. do 13. května 2005.

Cesta zemí Bible již mnohým, obzvláště mladistvým přinesla trvalé požehnání. Ještě neznáme přesnou cenu; vycházíme z toho, že to může být cca 1600 Euro. Je v tom zahrnut let, všechny prohlídky, jízdy autobusem, přenocování, snídaně a večeře a obvyklé spropitné. Těšilo by nás, kdyby mnozí se mohli účastnit této možná již poslední cesty.

Protože lety a hotely musí být dopředu rezervovány, prosíme o předběžné přihlášení do konce prosince 2004.

Sadržaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14