Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries
Srdečný dík říkám všem, kteří toto dílo povolané do života samotným Bohem, podporují svými dary a desátky. V proroku Mal.3 je napsáno skutečně všecko, co je pro nás důležité. V 1. verši máme předpověď: „Aj já posílám svého anděla, který připraví cestu před tváří mou…“ Potom následuje napomenutí: „Sneste všecky desátky do obilnice, aby potrava byla v domě mém“ (v.10). Tak to Bůh doopravdy určil, aby se všichni, kteří jsou zaopatřováni pokrmem, starali o to, aby i před jinými byl Pánův stůl bohatě prostřen. V závěru pak je předpověď o proroku Eliášovi, který přijde, než nastane den Páně. Jestliže jsou naše srdce zavedena opět ke Slovu, pak to není pouhá teorie, ne nějaké „musíš“, nýbrž radostné dávání Pánu toho, co mu již vlastně patří. Lidé, kteří chodí po vlastních cestách, svůj čas plánují pro sebe, vysvětlují si Slovo jak se jim hodí, mají také vždycky nějakou přijatelnou omluvu, aby nebyli poslušní.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se také v tomto ohledu začleňují do Božího pořádku. Tak můžeme zaopatřit i ty nejchudší země. Jak mohou všichni vědět, rozesíláme všechno zásadně bezplatně: kázání bratra Branhama, knihy, kazety, videokazety, CD a DVD. Nikdy jsme v misijní práci nežádali za nic peníze. Náš věrný Pán a Spasitel, ten Pán slávy, který na počátku vydal nařízení, se sám stará, aby to mohlo být vykonáváno. Máte tím velký podíl na sklizni duší na celém světě, ale ještě důležitější je vaše podpora v modlitbách.

Content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14