Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Oběžný dopis Október 2013 / Ewald Frank

5. Když se Syn člověka zjeví a když On přijde
Více než stokrát zmínil bratr Branham Luk.17:30: „Tak nápodobně bude v ten den, když se Syn člověka zjeví.“ Musíme pozorovat ty dva pojmy: „když se On zjeví“ a „když On přijde“. V našem čase se Syn člověka zjevil ve stejném způsobu jako tehdy, když na zemi putoval. Sklonil se dolů v ohnivém sloupu jako za času Mojžíše; to bratr Branham prožil ve více než tisíci shromážděních. Ale to nebyl Jeho návrat, to byla Jeho nadpřirozená přítomnost jako potvrzení ve shromážděních. 28. července 1962 řekl bratr Branham: „Prosím, zapamatujte si tyto dva pojmy, dříve než vás opustím. Zjevení Krista a příchod Krista jsou dvě rozličné věci. Nyní se zjevuje Kristus v plnosti své síly. Jeho příchod bude následovat.“

Zvěst té hodiny předchází v našem čase návratu Ježíše Krista. 11. června 2013 uplynulo 80 let od doby, kdy zaznělo to TAK PRAVÍ PÁN: „Jako Jan Křtitel byl předeslán prvnímu příchodu Ježíše Krista, budeš ty poslán se zvěstí, která předejde druhému Kristovu příchodu.“ 10. února 1960 řekl bratr Branham: „Ne, že bych já byl ten předchůdce, nýbrž ta zvěst bude předchůdcem.“ 15. ledna 1963 řekl: „Ale nyní přijde hodina, kdy se něco stane. Ta zvěst půjde k jinému národu, k jinému lidu. Církev v Americe je tak jako tak vyvolaná.“ Potom mi bratr Branham 12. června 1958 v Dallasu, v Texasu řekl: „Bratře Franku, s touto zvěstí se vrátíš do Německa …!“ Asi po hodině na začátku svého kázání řekl: „Právě předtím mě objal jeden bratr z Německa …“ 18. ledna 1963 řekl: „Možná je pro mne čas odejít domů. Docela to tak vypadá. Jestli to tak je, pak někdo vystoupí po mně a tuto zvěst ponese dále. On bude neobyčejná osoba. Ale potom vystoupí a ponese tu zvěst dále.“ Tentýž bratr Branham mě 3. prosince 1962 řekl: „Počkej s rozdáváním pokrmu, až obdržíš zbytek. Bratře Franku, tebe Pán povolal k zvěstování Jeho Slova …“ Potom, co Bůh toho zvěstovatele vzal, nesl jsem dále tu zvěst podle mého pověření až do končin země.


Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17