Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Inne kraje
Je politováníhodné, že již léta je dokonce v kruzích zvěsti 28. únor 1963 zpochybňován jako den, ve kterém se zjevil nadpřirozený oblak s konstelací sedmi andělů. To mě naplňuje velikou bolestí. Argument zní: že lovecká sezóna v Arizoně začala až 1. března, a tedy se to nemohlo stát 28. února. Nyní se toho tématu chytili také kritici, a dokonce internetem rozšířili do celého světa, až po titulek: „William Branham, lhář!“

Mám tři časopisy, které o té události informují, svého času jsem je přivezl z USA a tyto citáty podávám dále:

Science Magazin, 19. duben 1963:

„Neobyčejný prstencovitý oblak byl pozorován 28. února 1963 krátce před západem slunce daleko nad severem Arizony …“

Life Magazin, 17. května 1963

Jako gigantický vznášející se kouřový kruh se objevil 28. února velký oblak při západu slunce nad Flagstafem v Arizoně …“

The Arizona Republic, neděle 26. března 1967

„Krátce před západem slunce táhl 28. února 1963 nápadně krásný a tajuplný oblak severovýchodním směrem nad Arizonou …“

Bratr Branham opakovaně na tyto zprávy odkazoval, především na tu v časopisu Life. Nenamítal nic ani proti tomu datu, ani nehovořil o dvou časově rozdílných událostech v souvislosti s tím oblakem. Pokaždé označil zjevení toho oblaku, ve kterém bylo sedm andělů, jako jedinou událost.

Já se těchto zavrženíhodných diskuzí neúčastním. Ale je to pro mne důležité kvůli odpovědnosti, kterou mám před Bohem, abyste se s těmi třemi články, které potvrzují 28. únor 1963, seznámili.


Treść 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17